Naučni skup Pažnja! Odjeća, umjetnost, identitet dio je započetoga znanstvenog projekta Odjeća kao simbol identiteta iz 2011. godine sa glavnim ciljem da okupi istraživač/ic/e širokoga znanstvenoga spektra oko tema odijevanja, mode i umjetnosti. Tražeći otklon od konvencionalnoga razumijevanja odjeće kao isključivo tekstilnoga ili odjevnoga tehnološkog problema, ovaj skup pokušava proširiti interpretacijsko polje odjevnih znakova i njihovih različitih sklopova s akcentom na kontekste krize, napetosti i sukoba. Predznak "pažnja" ukazuje na globalnu krizu u kojoj suprotstavljene ideologije i različiti društveni svjetonazori određuju društvenopolitičku današnjicu koja se pak reflektira u praksama odijevanja i vizualnoj umjetnosti.

Zbog veoma različitoga i gotovo ambivalentnoga razumijevanja odijevanja u različitim sredinama – u kojima su individualne ili kolektivne odjevne prakse vezane uz porast ili redukciju demokratskih vrijednosti, jedan od zadataka naučnoga skupa Pažnja! Odjeća, umjetnost, identitet jeste afirmacija interdisciplinarnih istraživačkih rezultata. Sa fokusom na percepciju odjeće i odjevnoga znaka, skup okuplja teoretičare odijevanja i mode, historičare umjetnosti, antropologe, teoretičare kulture, sociologe i druge.

Neke od smjernica na kojima bi bilo potrebno produbiti dalja istraživanja su dakako aktualne zabrane nošenja muslimanskih pokrivala za lice (burka, nikab) u Francuskoj i Belgiji; zakoni o ukidanju zara i feredže u FNRJ poslije Drugoga svjetskog rata; religijski propisi i rigidna načela "pravilnog" odijevanja u različitim kulturama; fenomeni odijevanja u prizmi različitih ideologija te druge teme u kojima je odjevni dresscode determiniran neoliberalnim konzumerizmom ili medijskoj konstrukciji iz čega pak proizlaze određene napetosti i konflikti. Evidentno je, i gotovo zabrinjavajuće, da u navedenoj korelaciji, odnos odijevanja tj. mode, medijske slike i umjetničkog artefakta prerasta granice funkcionalnoga i prelazi u prostor simboličkoga s izraženim intencijama napetosti.