Katarina Nina Simončič
Prilog poznavanju povijesti
odijevanja: zakoni protiv raskoši i njihov utjecaj

Danijela Velimirović
Kad kupovina nije razonoda: moda i potrošnja u FNRJ (1952-1961)

Nusret Kujraković
Zakon o zabrani nošenja zara i feredže iz 1950. godine u NR BiH

Đermana Šeta
Analiza utjecaja novije zabrane ženskih muslimanskih odjevnih praksi u Evropi

Hajrudin Hromadžić
Modno-odjevni trendovi u politici: mediji, političari i kultura spektakla

Aleksandar Pašagić
“Nevjernik prve klase” – moderna vojna uniforma kao pozornica sukoba kultura

Armina Galijaš
Trenerka i zlatni lanac

Azra Hromadžić
Politika i poetika površina: koža, fasade i ukrasi

Elvira Islamović
Sociološki pristup fenomenu mode. Moda i odijevanje kao sredstvo čovjekove identifikacije i socijalizacije

Dobrila Denegri
Moda i utopija

Krešimir Purgar
Modni advertising, umjetnost i muškost: semiotička, ikonološka i povijesna perspektiva

Irfan Hošić
Umjetnost, moda i mediji 20. vijeka u prizmi skandala i šoka
Simona Čupić
Značaj i mesto mode u vizuelnoj konstrukciji građanskog identiteta: srpska umetnost 1918-1941

Mateja Maučec
Sukob kroz prikaz odjeće u djelima Ivane Kobilce

Suzana Lazarević
Više od uniforme: radna odeća
stjuardesa “Jugoslovenskog aerotransporta” nekad i sad

Šeherzada Džafić
Kabanica ili ljubavnica. Uspostavljanje fikcionalnih identiteta pomoću odjevnoga predmeta

Nusret Isanović
Odijevanje i moda – spor
tradicije i modernosti

Katarina Peović Vuković
Je li vladajuća moda – moda vladajuće klase?

Sead Alić
Odijevanje u dobu skidanja

Nadia Capuzzo Đerković
Vela i grudi na primjeru odijevanja: dok nekog pokriva, drugog otkriva