Organizator
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću

Predsjednik naučnog skupa
dr. sc. Irfan Hošić

Organizacioni odbor
dr. sc. Refik Šahinović
dr. sc. Atif Hodžić
dr. sc. Irfan Hošić
dr. sc. Šeherzada Džafić

Naučni odbor
dr. sc. Aida Abadžić Hodžić (Univerzitet u Sarajevu)
dr. sc. Žarko Paić (Sveučilište u Zagrebu)
dr. sc. Asja Mandić (Univerzitet u Sarajevu)
dr. sc. Mirela Ljevaković (Max Planck institut, Firenca)
Naučni skup je realiziran sredstvima:
Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine
Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona
Premijera Vlade Unsko-sanskog kantona
U povodu 35 godina Odsjeka tekstilnog dizajna u Bihaću / 1978 - 2013